ittanai parivu ennaḍi

Shuddhasāvēri
 
Roopakam
P
ittanai parivu ennaḍi ? illam
illamāi puhundu kaḷḷamiṭṭavariḍam
 
AP
metta chamattulla mēni ezhil mānē
shuddhasāvēri padam pāḍinadarivēnē
 
C
ādiyil viraindōḍi tāyē yashōdē enru
attanai vazhakkāḍi ninradellām pōcchō
ayyanallavō enrum meiyyum uruha ninru
meiyyum poiyyena āhi viḷaindadāi ācchē
pādippinnal shuruṭṭi mēni ezhilaikkāṭṭi – kaḷḷa
pārvai onrināl mayangi ninradāi ācchē
neetimati sholli neṭṭi maramēri
ninra nilaiyellām nēṭrōḍē ācchē
 

 


Meaning
Why are you being so kind to this boy? He stole (butter) from every house.

Oh my friend with a beautiful body! I know that he played suddhasaveri very charmingly.

We have forgotten that we ran complaining to his mother Yashoda. We stood there enchanted totally by him, making falsehood of our truths. We lost our heart to his mischievous glance and handsome body as he stood there twirling his locks.

His delivery of justice, sitting on a tall tree became a thing of the past.

 


சுத்தஸாவேரி
 
ரூபகம்
இத்தனை பரிவு என்னடி? இல்லம்
இல்லமாய் புகுந்து கள்ளமிட்டவரிடம்
 
அப
மெத்த சமத்துள்ள மேனி எழில் மானே
சுத்தஸாவேரி பதம் பாடினதறிவேனே
 
ஆதியில் விரைந்தோடி தாயே யசோதே என்று
அத்தனை வழக்காடி நின்றதெல்லாம் போச்சோ
அய்யனல்லவோ என்றும் மெய்யும் உருக நின்று
மெய்யும் பொய் என ஆகி விளந்ததாய் ஆச்சே
பாதிப்பின்னல் சுருட்டி மேனி எழிலைக் காட்டி – கள்ளப்
பார்வை ஒன்றினாலே மயங்கி நின்றதாய் ஆச்சே
நீதிமதி சொல்லி நெட்டு மரமேறி
நின்ற நிலையெல்லாம் நேற்றோடேயாச்சே