iduvē enakku lakṣham kōti

Ārabhi
 
Ādi
P
iduvē enakku lakṣham kōti
ennuyir kaṇṇā iḷamadi pōlum mukhanahaiyāḍi
ennediril vandu oru muttam tandāyānāl
aduvē enakku lakṣham kōṭi …kōṭi…kōṭi
 
AP
meduvāi mazhalai mozhiyāḍi
vēṇumenru kanrōḍu viḷaiyāḍi poduvāi puzhudi aḷaittirumēni uḍan
poopōlaṇaiya vandoru muttam tandāyānāl
aduvē enakku lakṣham kōṭi
 
C
vāyengum veṇṇai maṇam maṇakkudē – kooḍa
maṇvāḍai adanuḍan kalakkudē
tooyavā un uḍal ganakkudē ēnō
tōṇudillai ninaikkavum inikkudē

tuyarozhi chintanaiyoḍu uravāḍiḍum toomaṇi marakata māmaṇiyē
tuḷḷu vizhi engu shelvadō enru tōṇumāru shollāi iniyē
mēyavandu pashuvoḍu ninru oru menkuzhal oodi uhandanaiyē
mēni nekkuruha vindai koṇḍu muttantaruha enru vandanaiyē
 

 


Meaning
If you come to me with a smile on your face and give me a kiss, that would be equivalent to a million.

While you are babbling away softly in baby-talk, playing with a calf, with all the dust of the street on you, if you give me a gentle hug and give me a kiss, it would be equivalent to a million.

Your mouth smells of butter. The smell of earth gets mixed with that. Oh! Sacred one! Your body feels heavy, I don’t know why! But just the thought gives me pleasure.

Oh! You are such a rare gem! The mere thought of you drives away grief. Where do the darting eyes wander? You found pleasure playing the flute, standing beside a grazing cow. I melt at the wonder of you requesting me to give a kiss.

 


ஆரபி
 
ஆதி
இதுவே எனக்கு லக்ஷம் கோடி
என்னுயிர் கண்ணா இளமதி போலும் முகனகையாடி
என்னெதெரில் வந்து ஒரு முத்தம் தந்தாயானால்
அதுவே எனக்கு லக்ஷம் கோடி...கோடி...கோடி
 
அப
மெதுவாய் மழலை மொழியாடி
வேணுமென்று கன்றோடு விளையாடி பொதுவாய் புழுதி அளைத் திருமேனி உடன்
பூபோலணைய வந்தொரு முத்தம் தந்தாயானால்
அதுவே எனக்கு லக்ஷம் கோடி
 
வாயெங்கும் வெண்ணை மணம் மணக்குதே – கூட
மண்வாடை அதனோடு கலக்குதே
தூயவா உன்னுடல் கனக்குதே ஏனோ
தோணுதில்லை நினைக்கவும் இனிக்குதே

துயரொழி சிந்தனையொடுறவாடிடும் தூமணி மரகத மாமணியே
துள்ளுவிழி எங்கு செல்வதோஎன்று தோணுமாறு சொல்லாயினியே
மேயவந்த பசுவோடு நின்று ஒரு மென்குழலூதி உகந்தனையே
மேனி நெக்குருக விந்தை கொண்டு முத்தந்தருக என்று வந்தனையே