jagatu rāma

Malayamārutam
 
Ādi
P
jagatu rāma gōvindaha
sakala jeeva mana mangaḷa
gāna sangeeta paramōdavidēna
 
AP
upageeyamāna gōpijanēna
uttama prēma rasabhāvēna
G P D N D P , D Ṡ N D rāgēna
karakalita tāḷa janita nādēna
 
C
kumuda kanda vahita malaya pavanēna
kunjara nindita gamana charaṇēna
sumukha bhāva vidura rachanēna
shōbhita lavanga kunja kuṭeerēṇa
 

 


मलयमारुतम्
 
आदि
जगत् राम गोविन्द:
सकल जीव मन मंगल गान संगीत परमोदविदेन
 
अप
उपगीयमान गोपिजनेन
उत्तम प्रेम रसभावेन
ग प ध नि ध पा ध स नि ध रागेन
करकलित ताल जनित नादेन
 
कुमुद कन्द वहित मलय पवनेन
कुञ्जर निन्दित गमन चरणेन
सुमुख भाव विदुर रचनेन
शोभित लवांग कुञ्ज कुटीरेण