vēṇugāna ramaṇa

Click
Tōḍi
 
Mishra Chāpu
P
vēṇugāna ramaṇa ati vitaraṇa guṇa nipuṇa
AP
cāṇoora mura mada hara nanda nandana
sauvarṇa lōla kuṇḍala dyuti vadana
C
kāruṇya kōmaḷa shyāmaḷ nayana kāḷindi
taṭa rooḍha pallava shayana
cāru kalāpa rājita jita madana
saurabha valayita vanamāikā bharaṇa