svāgatam kushalam

Reetigowḷa
 
Ādi
P
svāgatam kushalam amba varadē
svāgatam kushalam amba namastē
MK
saraseeruha bhavanē pālita tribhuvanē hamsa gamanē
 
AP
bhāgadhēya ākhaṇḍalārchita
pankajānghri yugaḷē kamalē
nāgarāja phaṇā maṇi gaṇa pari –
ṇāma sundarānga sakalē
MK
navanidhi sudhā kumbha nidhi vidu* nidhi
ramaṇeeya mādhava mukha sannidhi
suvarṇa nidhi dhēnu nidhi shōbhaneeya
bhakti nidhi mukti nidhi varadē
 
C
shree ramā bhārgavi sindhu kāmini**
srinivāsa ullāsa bhāmini
sāra rasa mayānanda dāyini
sakala lōka rakshaṇa guṇa shālini
MK
santāna dhairya dhānya gajalakshmi
dhana Lakshmi vara lakshmi Mahālakshmi
sindoora tilaka Lakshmi guṇa lakshmi
jaya lakshmi jaya vijayee bhava lakshmi