sveeyatara bhāsakara

Rāgamālikā
shlōkam
Khaṇḍa gati
 
sveeyatara bhāsakara chhanda maṇiyukta phaṇa maṇḍita bhujanga shayanam 
mēghavara vāsaka suvarṇagiri saubhaga parabhavam ananta ruchiram
leenakara chanda bhuvanatraya mudākara shucim adhika bhooṣhaṇakaram
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

 
 
roopamava bōdham ati nootana manōgnya madanam bhuvana mangaḷakaram
vāridhi sutākara sudhākara sukhātura sumādhura susheelana padam
bhoota mahadādayam alankrta kaḷēbaram akhaṇḍa karuṇālaya mukham 
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

 
rāchara charāchara parādhika durākrti murādi paṭu bheekara tanum
nārada varādi nuta neerada nibhākara manōratha sumādhura padam
nādayuta geeta paravēda nindānagha sanātana janādhika vrtam
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam
 
 
siddhasura chāraṇa sananda sanakādaya muneendra gaṇa ghōṣhaṇaparam
nitya rachaneeya vachaneeya rasaneeya ramaṇeeya kamaneeyata param
padmadaḷa bhāsa makaranda parihāsa nijabhakta bhava mōchanakaram
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam
 
 
hēma makuṭādi kaṭakābharaṇa kankaṇa samujjvala manōhara tanum
geeta naṭanādaya kalāvrta sudhāmrta niranjana sumangaḷakaram
bhāgavata rāma charitāmala dhureeṇa vacanādi paripooritakaram
nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam