ennadān shonnēn

Kāmbhōdhi
 
Ādi
P
ennadān shonnēn – ivaḷ 
ippaḍi mayangi vizha tappondrum illai kaṇṇan
vandān enṛudān shonnēn illai illai
varuvān enṛudān shonnēn
 
 
 
AP
tannalamariyāda kaṇṇan pēril – ivaḷ
enna sukham kaṇḍāḷō ariyēnē
punnahai mādavarukkum innavaḷukkum toodu sholli
pōdum pōdum enṛāchudē enakku
 
 
 
C
tēdittēdi vandu oru shēdi shonnāl muzhu
shēdiyaiyum kēṭka vēṇdāmō
ōḍi ōḍi kanḍruhaḷai ottai mandaiyāhattēkki
oorvaravum nēramāha vēṇḍāmō
indirarkkum nānmuharkkum uḷḷapaḍi aruḷsheidu
nallapaḍi oortirumba vēṇḍāmō
kōṭi kōṭi uḷḷangaḷai koḷḷai koḷḷaiyāha tēkkum
koṭṛavan vandān enṛu shonnadai tavira vēru
 
 
 
 
 
 
 

 

Meaning
 
What did I say that caused her to swoon? There is nothing wrong in what I said. All I said was that Kannan has come. No ! No ! I just said Kannan will come.

What pleasure did she derive from the relationship with Krshna, I don’t know. I had enough of this ordeal of running as a messenger between the ever-smiling Madhavan and this woman.

When I come in search of her to give a message, won’t she have the patience to listen to the full message? Won’t it take time to herd all the calves together and bring them to the village? Won’t it take time to help out Indra and Brahma before returning to the village? All I said was that the King who has stolen the hearts of crores of women has come.
 

 


காம்போதி
 
ஆதி
என்னதான் சொன்னேன் இவள்
இப்படி மயங்கி விழ தப்பொன்றுமில்லை கண்ணன்
வந்தான் என்றுதான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை
வருவான் என்றுதான் சொன்னேன்
 
அப
தன்னலமறியாத கண்ணன் பேரில் – இவள்
என்ன ஸுகம் கண்டாளோ அறியேனே
புன்னகை மாதவருக்கும் இன்னவளுக்கும் தூது சொல்லி
போதும் போதும் என்றாச்சுதே எனக்கு
 
தேடித் தேடி வந்து ஒரு சேதி சொன்னால் முழு
சேதியையும் கேட்க வேண்டாமோ
ஓடி ஓடி கன்றுகளை ஒத்தை மந்தையாகத் தேக்கி
ஊர்வரவும் நேரமாக வேண்டாமோ
இந்திரர்க்கும் நான்முகர்க்கும் உள்ளபடி அருள் செய்து
நல்லபடி ஊர் திரும்ப வேண்டாமோ
கோடி கோடி உள்ளங்களை கொள்ளை கொள்ளையாக தேக்கும்
கொற்றவன் வந்தான் என்று சொன்னதைத் தவிற வேறு