engum illāda

Shreeranjani
 
Roopakam
P
engum illāda atishaya piḷḷai
eppaḍittān peṭṛāḷō
idumādiri yadu gōkulam idunāḷvarai kaṇḍadillai
poduvāi oru mozhi kooṛavum buddhiyum illai shaktiyum illai
 
 
 
AP
tangu taḍaiyiṇṛi ooril uḷḷa veṇṇait
tāzhi ellām koḷḷai pōhudē
shingāra shiṛumiyar neerāḍappōnāl avar
shēlai ellām koḷḷai pōhudē
teengu taḷānguta nangu dhimi enṛu
pāmbu mēlē shēvaḍi naṭamāḍudē
tirihinṛa kāḷaipōl aḍakkuvārillāmal
chellam aḷavu meeṛippōhudē
 
 
 
 
 
 
 
C
 
 
1
anjukkiraṇḍenṛu aḍigaḷ koḍuttān
anjikorutikku shēlai koḍuttān
anjukkiraṇdenṛu aravu piḍittān
aivar korutikku puḍavaiyaikkoḍuttān



2
nanjooṭṭa vandadōr vanjattarakkikku nāḷum kiḍaikkāda mōkṣham koḍuttān
konjamum bandhangaḷ pārādu vanduḷḷa gōpihaḷai kāṭṭil tiriya viḍuttān
kuzhalonṛu pēr sholli kovvai kaniyidazh azhahāna muraḷikku amudenṛu koḍuttān
 
 
3
nāḷdōrum eṇṇi tolaiyāda pāvangaḷ
nāḍi sheidān oru pāvi
nārāyaṇā enṛu tān peṭṛa piḷḷaiyai
nēriṭṭazhaittānām koovi
māḍērum kālanin toodarhaḷ anjavē
vaikunṭham pōnānām tāvi
mānē idu kēḷāyaḍi – nārāyaṇā nāmāvaḷi – vānētarum eeḍēdaḍi
tānē tanil tānāhiya
 
 
 
 
 
 
 

 


Meaning
How did Yashoda give birth to such a wonderful child? Gokulam has not seen such a child until now. Words fail me, when I think of saying anything (about this child) nor do I have the energy.

All the butter made in the village gets looted without any hindrance. When the women go to the river for a bath, their clothes get stolen. The feet dance on the hood of the serpent. People pamper him so much that he runs around like a rutted bull.

He measured (the universe) with two feet. He returned to a scared woman a saree which he had taken away. He caught hold of the snake with ten hoods. He gave a saree to the wife of five brothers (Draupadi, who was being disrobed)

He gave moksha to the demon who was intent on poisoning him. But he made the gopis who gave up everything to come to him, wander in the forest. With his beautiful mouth, he imparted wonderful music to the flute.

There was a man (Ajāmiḷan) who was such a great sinner but when he called out to his son Narayana, he went to Vaikuntha as the messengers of Yama were too scared to touch him. Hear, hear! Such is the unequalled power of Narayana.

 


ஸ்ரீரஞ்சனி
 
ஆதி
எங்கும் இல்லாத அதிய பிள்ளை எங்கேதான் பெற்றாளோ
இது மாதிரி யது கோகுலம் இதுநாள்வரை கண்டதில்லை
பொதுவாய் ஒரு மொழி கூறவும் புத்தியும் இல்லை க்தியும் இல்லை
 
அப
தங்கு தடையின்றி ஊரில் உள்ள வெண்ணைத்தாழி எல்லாம் கொள்ளை போகுதே
சிங்கார சிறுமியர் நீராடப் போனால் அவர்சேலை எல்லாம் கொள்ளை போகுதே
தீங்கு தளாங்கிட நங்கு திமி என்று பாம்பு மேலே சேவடி நடமாடுதே
திரிகின்ற காளைப்போல் அடக்குவார் இல்லாமல் செல்லம் அளவு மீறிப் போகுதே
 
ச1
அஞ்சுக்கு இரண்டென்று அடிகள் கொடுத்தான்
அஞ்சிக்கொருத்திக்கு சேலை கொடுத்தான்
அஞ்சுக்கு இரண்டென்று அரவு பிடித்தான்
ஐவர்க்கொருத்திக்கு புடவையைக் கொடுத்தான்
 
 

ச2
நஞ்சூட்ட வந்ததோர் வஞ்சத்து அரக்கிக்கு நாளும்
கிடைக்காத மோட்சம் கொடுத்தான்
கொஞ்சமும் பந்தங்கள் பாராது வந்துள்ள
கோபிகைகள் காட்டில் திரிய விடுத்தான்
குழலென்று பேர் சொல்லி கொவ்வை கனியிதழ்
அழகான முரளிக்கு அமுதென்று கொடுத்தான்
 
 

ச3
நாள்தோரும் எண்ணி தொலையாத பாவங்கள்
நாடி செய்தான் ஒரு பாவி நாராயணா என்று தான்
பெற்ற பிள்ளையை நேரிட்டழைத்தானாம் கூவி
மாடேறும் காலனின் தூதர்கள் அஞ்சவே வைகுண்டம்
போனானாம் தாவி மானே இது கேளாயடி நாராயணா
நாமாவளி வானேதரும் ஈடேதடிதானே தனில் தானாகிய