annamē idu enna māyam

Shāmā
 
Ādi
P
annamē - idu enna māyam
anban varakkāṇēnē – kamalak
kaṇṇan varakkāṇēnē
 
 
AP
munnam orudaram ippaḍiyācchu
muzhuvadum ivaruḍan tōdahamāi pōcchu
 
C1
varum vazhiyilē evaḷ vazhiyil shokkinārō
vambu perutta evaḷ valaiyil shikkinārō
tirumba manaminṛi tiyangittavittarō
dēvādi dēvan en vinai teerārō vārārō
 
 
 
 
C2
vāngi vaitta malar mālaiyum vāḍudē
maraittu vaitta veṇṇai ee moittuppohudē
ēngi varum vazhiyai iru kaṇṇum nōkkudē
eṇṇāda eṇṇamellām eṇṇi puṇṇāhudē
 
 
 
 

 


Meaning
Oh my friend! What is the mystery behind my lover not appearing still? I don't see Kannan coming.

This has happened earlier too and this deceit of his is becoming a habit.

I wonder who bewitched him on route, Or laid a trap for him? Probably he hesitated and was unwilling to return. I can only hope that my Lord will come and comfort me.

The garland I had bought is wilting. The butter I had brought for him is turning rancid and is attracting flies. I longingly scour the path he would take. I torture myself thinking unsavoury thoughts.

 


சாமா
 
ஆதி
அன்னமே - இது என்ன மாயம்
அன்பன் வரக்காணேனே – கமலக்
கண்ணன் வரக்காணேனே
 
அப
முன்னம் ஒருதரம் இப்படியாச்சு
முழுவதும் இவருடன் தோதகமாய்ப்போச்சு
 
ச1
வரும் வழியிலே எவள் விழியில் சொக்கினாரோ
வம்பு பெருத்த எவள் வலையில் சிக்கினாரோ
திரும்ப மனமின்றி தியங்கித்தவித்தாரோ
தேவாதி தேவன் என் வினை தீராரோ வாராரோ
 
ச2
வாங்கி வைத்த மலர் மாலையும் வாடுதே
மறைத்து வைத்த வெண்ணை ஈமொய்த்து போகுதே
ஏங்கி வரும் வழியை இரு கண்ணும் நோக்குதே
எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணி புண்ணாகுதே