āgāma rājagōpāla

Kēdāram
 
Khaṇḍa chāpu
P
āgāma rājagōpāla akhilāṇḍa paripāla ānanda leela
 
AP
yōgeendra hrt ayana bhōginuta charaṇa nāgēndra phaṇishayana
gōvardhanōddharaṇa
 
C
majjana māvaka manmatha manmatha
lajjita lōchana nanda nandana
kajjala rooṣhita shashi kalanka ivamukha
kāḷinga phaṇa naṭana krṣhṇa krṣhṇa krṣhṇa
 
 
 

 


केदारम्
 
खण्ड चापु
आगाम राजगोपाल अखिलाण्ड परिपाल आनन्द लील
 
अप
योगीन्द्र हृत् अयन भोगिनुत चरण
नागेन्द्र फणि शयन गोवर्धनोद्धरण
 
मज्जन मावक मन्मथ मन्मथ
लज्जित लोचन नन्द नन्दन
कज्जल रूषित शशि कलंक इवमुख
काळिंग फण नटन कृष्ण कृष्ण कृष्ण