maṇi noopura

maṇi noopura

Click
Neelāmbari
 
Ādi
P
maṇi noopura dhāri rājagōpāla
maṇi noopura dhāri kankaṇa kinkiṇi gaṇa
 
AP
maṇikōmēdaka lōhitaka leela
marakata vārṇa vāyuja jāla
 
MK
makuṭa virājita chikura manōhara
mudita samakara kaḷēbara kinkiṇi gaṇa
C
malayaja ranjana yakṣha kardama varṇaka mishrita anubhoota
tilaka makarika sugandha vilēpana tribhuvana prakaṭita pratāpa
jaladhara neela samadyuti bāla svāmi shree rāja gōpāla
lalāmakalōla lalita lalāṭa mālatamāla suvarṇa kapōla
lālita gōpa gōpeejana lōla kāḷinga leela karuṇāla vāla - nava
 

 

नीलाम्बरि
 
आदि
मणि नूपुर धारि राजगोपाल
मणि नूपुर धारि कंकण किंकिणि गण
 
अप
मणि कोमेदक लोहितक लील
मरकत वर्ण् वायुज जाल
 
मक
मकुट विराजित चिकुर मनोहर
मुदित समकर कलेबर किंकिणि गण
 
मलयज रंजन यक्षकर्दम वर्णक मिश्रित अनुभूत
तिलक मकरिक सुगन्ध विलेपन त्रिभुवन प्रकटित प्रताप
जलधर नील समद्युति बाल स्वामि श्री राज गोपाल
ललामक लोल ललित ललाट माल तमाल सुगन्ध कपोल
लालित गोप गोपी जन लोल कालिंग लील करुणाल वाल – नव